Tìm hiểu thêm về Sòng bạc là gì

Thứ ba , 20-12-2016

Ban giám hiệu

 

  Hiệu trưởng: NGƯT. TS. Phạm Hữu Lộc

  - Lãnh đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Trường Sòng bạc là gì Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh.

  - Chỉ đạo các lĩnh vực: Chiến lược phát triển trường, quy hoạch tổng thể, tổ chức cán bộ, hành chính, kế hoạch, tài chính, cơ sở vật chất, thiết bị, vật tư, thanh tra, pháp luật, thi đua khen thưởng và kỷ luật, báo chí, truyền thông;

  - Phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Quản trị - Dịch vụ, Trung tâm Đào tạo Lý Tự Trọng, Trung tâm Điều hành và Quản lý dữ liệu;

  - Ký các văn bằng tốt nghiệp trình độ Trung cấp, trình độ Sòng bạc là gì

   

  Phó Hiệu trưởng: TS. Đinh Văn Đệ

  -   Chỉ đạo các lĩnh vực: Công tác quản lý đào tạo, công tác Sòng bạc là gì , công tác phát triển chương trình, giáo trình, phát triển ngành học mới, công tác thi hội giảng của giảng viên;

  -  Phụ trách các đơn vị: Phòng Sòng bạc là gì - Đào tạo và các Khoa.

  - Ký giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bảng điểm của sinh viên, các hợp tác đào tạo của trường, các hợp đồng thỉnh giảng.

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

   

 

  Phó Hiệu trưởng: TS. Châu Văn Bảo

  - Chỉ đạo các lĩnh vực: Hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế; chuyển đổi số; quan hệ với cơ quan chính quyền địa phương; công tác quản lý thư viện; công tác quản lý ký túc xá; quy hoạch hệ thống điện, nước và hệ thống mạng; công tác an ninh trật tự, an ninh quốc phòng, an toàn lao động; phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt, bảo vệ môi trường; công tác thực tập của giảng viên và sinh viên; công tác giới thiệu việc làm, quan hệ với các doanh nghiệp, công ty, xí nghiệp; công tác thi và khởi nghiệp của sinh viên;

  - Phụ trách các đơn vị: Phòng Quản lý Khoa học - Hợp tác quốc tế, Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp, Trung tâm Thư viện, Trung tâm Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng chuyển đổi số, Trung tâm Kone;

  - Ký các chứng chỉ đào tạo Anh văn, Tin học và chứng chỉ đào tạo ngắn hạn của Trường;

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

   

  Phó Hiệu trưởng: ThS. Đinh Hồng Minh 

  -  Chỉ đạo các lĩnh vực: Giáo dục chính trị - tư tưởng; công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các công tác đảm bảo chất lượng đào tạo; công tác thi, kiểm tra và đánh giá sinh viên; công tác duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; công tác thanh tra giáo dục và công tác sinh viên; y tế; xây dựng công sở an toàn văn minh, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao;

  - Phụ trách các đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Phòng Thanh tra Giáo dục - Công tác Sinh viên, Trung tâm Y tế.

  - Ký các giấy xác nhận liên quan đến cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên của trường.

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.