Tìm hiểu thêm về Sòng bạc là gì

Thứ ba , 02-08-2016

Năm học 2014-2015

CÔNG KHAI GIÁO DỤC - NĂM HỌC 2014-2015

( Theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

1. Biểu tổng hợp - Một số thông tin công khai của Trường Sòng bạc là gì Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ CHí Minh năm học 2014-2015. (Xem chi tiết tại đây)

2. Biểu mẫu 20 - Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Sòng bạc là gì Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ CHí Minh năm học 2014-2015.(Xem chi tiết tại đây)

3. Biểu mẫu 21 - Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của Trường Sòng bạc là gì Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ CHí Minh năm học 2014-2015.(Xem chi tiết tại đây)

4. Biểu mẫu 22 - Công khai cơ sở vật chất của Trường Sòng bạc là gì Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ CHí Minh năm học 2014-2015.(Xem chi tiếttại đây)

5. Biểu mẫu 23 - Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Sòng bạc là gì Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ CHí Minh năm học 2014-2015.(Xem chi tiết tại đây)

6. Biểu mẫu 24 - Công khai tài chính của Trường Sòng bạc là gì Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ CHí Minh năm học 2014-2015.(Xem chi tiết tại đây)