Tìm hiểu thêm về Sòng bạc là gì

Thứ ba , 02-08-2016

Năm học 2013-2014

CÔNG KHAI GIÁO DỤC - NĂM HỌC 2013-2014

 ( Theo công văn số 8448/BGDĐT-KHTC ngày 22 tháng 11 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)


1. Biểu tổng hợp - Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng Năm học 2013-2014. (Xem chi tiết tại đây)

2. Biểu mẫu 20 - Công khai cam kết chất lượng đào tạo cao đẳng của Trường Sòng bạc là gì Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ CHí Minh năm học 2013-2014.(Xem chi tiết tại đây)

3. Biểu mẫu 21 - Công khai chất lượng đào tạo thực tế của Trường Sòng bạc là gì Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ CHí Minh.(Xem chi tiết tại đây)

4. Biểu mẫu 22 - Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2013-2014.(Xem chi tiết tại đây)

5. Biểu mẫu 23 - Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Sòng bạc là gì Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ CHí Minh năm học 2013-2014.(Xem chi tiết tại đây)

6. Biểu mẫu 24 - Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2012-2013.(Xem chi tiết tại đây)