Tìm hiểu thêm về Sòng bạc là gì

Thứ ba , 25-07-2023

HỘI THẢO KHOA HỌC COSS2023

Hội thảo khoa học COSS2023 (Conference on Smart Schools 2023) ngày 02 tháng 12 năm 2023 tại Trường Sòng bạc là gì Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh nhằm nghiên cứu, thảo luận và đề xuất mô hình cùng các giải pháp xây dựng Nhà trường thông minh, tạo bước đột phá trong việc cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cao trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tạo lập diễn đàn giúp các bộ phận tham mưu của đơn vị, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp thảo luận về định hướng, các giải pháp chuyển đổi số ở mô hình quản trị Nhà trường thông minh nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu nhân lực của các ngành công nghiệp thông minh tại Việt Nam và quốc tế. Tạo lập kênh kết nối các trường đại học, cao đẳng, doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tìm hiểu cơ hội hợp tác xây dựng mô hình đào tạo và quản trị Nhà trường thông minh tại Việt Nam nói chung và tại Trường Sòng bạc là gì Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng trong quá trình chuyển đổi số. 

 

Thời gian: ngày 02 tháng 12 năm 2023

Địa điểm: Trường Sòng bạc là gì Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh

Thông báo số 01 về kế hoạch hội thảo khoa học năm 2023, Xem chi tiết thông báo tại đây

Thông báo số 02 về viết bài hội thảo khoa học năm 2023, Xem chi tiết thông báo tại đây

Thể lệ viết và gửi bài. Xem chi tiết tại đây

Tài liệu hội nghị. xem chi tiết