Tìm hiểu thêm về Sòng bạc là gì

Thứ ba , 02-08-2016

Năm học 2012-2013

 CÔNG KHAI GIÁO DỤC - NĂM HỌC 2012-2013 

Theo công văn số 7735/BGDĐT - KHTC ngày 14 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

1. Biểu mẫu tổng hợp - Một số thông tin của Trường CĐKT Lý Tự Trọng Sòng bạc là gì (Xem chi tiết tại đây

2. Biểu mẫu 20 - Công khai cam kết chất lượng đào tạo Sòng bạc là gì của Trường CĐKT Lý Tự Trọng Sòng bạc là gì (Xem chi tiết tại đây)

3. Biểu mẫu 21 - Công khai chất lượng đào tạo thực tế của Trường CĐKT Lý Tự Trọng (Xem chi tiết tại đây)

4. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục :         

    2.1. Biểu mẫu 22 - Cơ sở vật chất (Xem chi tiết tại đây)    

    2.2. Biểu mẫu 23 - Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên (Xem chi tiết tại đây

5. Biểu mẫu 24 - Công khai tài chính của cơ sở giáo dục Đại học, Sòng bạc là gì (Xem chi tiết tại đây)