Tìm hiểu thêm về Sòng bạc là gì

Thứ sáu , 06-01-2017

TRUNG TÂM THƯ VIỆN

HỒ NGỌC CHI

Trưởng Trung tâm Thư Viện

Điện thoại nội bộ: 468, 568

  

        1.      Chức năngTrung tâm Truyền thông - Thư viện được thành lập theo Quyết định số 1308/QĐ - LTT - TC ngày 12 tháng 09 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Sòng bạc là gì Lý Tự Trọng Sòng bạc là gì và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 20 tháng 09 năm 2013.

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công tác thư viện của nhà trường.

2.      Nhiệm vụ

-           Quản lý vốn tư liệu văn hóa, khoa học, kỹ thuật và ứng dụng công nghệ tiên tiến để tạo điều kiện tiếp cận và truy cập thông tin một cách dễ dàng phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập, NCKH của CB-GV-NV và HSSV trong toàn Trường;

-           Tổ chức cho cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh và HSSV của Trường khai thác, sử dụng thuận lợi và có hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin do Thư viện quản lý;

-           Nghiên cứu đề xuất phương hướng, chủ trương kế hoạch phát triển vốn tư liệu văn hoá, khoa học, kỹ thuật phù hợp với nhiệm vụ đào tạo và NCKH của Trường đồng thời chịu trách nhiệm bảo quản vốn tư liệu đó;

-           Quản lý và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị luôn trong tình trạng sẵn sàng sử dụng nhằm mang đến cho bạn đọc những điều kiện tốt nhất trong quá trình học tập, nghiên cứu tại Trường;

-           Xây dựng kế hoạch, quy hoạch, chủ động thường xuyên tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ… cho cán bộ Thư viện để không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ;

-           Thư viện trường có trách nhiệm phối hợp, hợp tác tốt về mặt nghiệp vụ với các liên hiệp Thư viện, những thư viện các trường đại học, cao đẳng khác hoặc các thư viện cùng chuyên ngành trên cả nước để trao đổi tài liệu, kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ trong phạm vi quy định của Nhà nước;

-           Thư viện trường thu nhận và lưu trữ những ấn phẩm do Trường xuất bản, cũng như các khóa luận tốt nghiệp, luận văn Thạc sĩ, luận án Tiến sĩ và các báo cáo đề tài NCKH,… của CB-GV-NV, HSSV trường;

-           Thường xuyên theo dõi nội dung tuyên truyền (có liên quan đến nhà trường) trên tất cả website của các đơn vị thuộc Trường và đề xuất giải pháp xử lý khi cần thiết;

-           Cập nhật và chịu trách nhiệm về nội dung các thông tin trên trang web của Trường trong phạm vi phân cấp; bảo đảm bảo mật thông tin và an ninh mạng của nhà trường theo đúng quy định;

-           Chịu trách nhiệm quản lý, xây dựng, lưu trữ, bảo quản tư liệu (tranh, ảnh, tài liệu, phim, băng đĩa hình, huân, huy chương, vật kỷ niệm, lưu niệm,…) tại phòng Truyền thống. Có trách nhiệm giới thiệu các tư liệu lưu trữ truyền thống với cán bộ, sinh viên trong trường, khách tham quan và với xã hội;

-           Tổ chức việc kiểm tra định kỳ các loại kho tài liệu theo quy định hàng năm;

-           Thư viện có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng khác trong Trường (phòng, khoa, trung tâm…) để làm tốt nhiệm vụ được giao;

-           Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.