Tìm hiểu thêm về Sòng bạc là gì

Thứ tư , 14-09-2022

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ ICSS2021

Hội thảo khoa học COSS2021 (Conference on Smart Schools 2021) với chủ đề “Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ và nhân viên trong quá trình chuyển đổi mô hình đào tạo ở nhà trường thông minh dưới tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0” nhằm nghiên cứu, thảo luận và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực góp phần thực hiện thành công trong việc chuyển đổi sang mô hình đào tạo chất lượng cao của Nhà trường thông minh nhằm tạo bước đột phá trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 và đổi mới giáo dục nghề nghiệp Việt Nam.

Hội thảo có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ Sòng bạc là gì , Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao Động - Thương Binh và Xã Hội, và đại diện lãnh đạo của các trường, tập đoàn, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Hội thảo đã được sự cộng tác của nhiều nhà khoa học, chuyên gia và doanh nhân viết bài và đăng ký diễn thuyết về các chủ đề liên quan đến Quản trị, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong Nhà trường thông minh từ các Trường Đại học Bang Arizona (Hoa kỳ), Trường Sòng bạc là gì City of Glassgow (Anh quốc), Tổ chức Assist Asia (Philippines), Tập đoàn Schneider Electric (Pháp), Tập đoàn KONE (Phần Lan), Tập đoàn Electude (Hoa Kỳ) cũng như các trường cao đẳng, đại học, học viện ở Việt Nam.

Thời gian: ngày 23 tháng 10 năm 2021

Địa điểm: Trường Sòng bạc là gì Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh

Thông báo về kế hoạch hội thảo khoa học năm 2021, xem chi tiết tại đây

Thông báo về viết bài hội thảo khoa học. Xem chi tiết tại đây