Tìm hiểu thêm về Sòng bạc là gì

Thứ ba , 20-12-2016

Đảng ủy

Ban chấp hành Đảng ủy Trường Sòng bạc là gì Lý Tự Trọng TP. HCM
Nhiệm kỳ XII (2020 - 2025)

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Đ/c. Phạm Hữu Lộc

Bí thư

2

Đ/c. Đinh Hồng Minh

Phó Bí thư

3

Đ/c. Đinh Văn Đệ

Ủy viên Ban chấp hành

4

Đ/c. Châu Văn Bảo

Ủy viên Ban chấp hành

5

Đ/c. Nguyễn Hữu Thiện

Ủy viên Ban chấp hành

6

Đ/c. Lâm Viết Dũng

Ủy viên Ban chấp hành

7

Đ/c. Nguyễn Thị Nhuận

Ủy viên Ban chấp hành