Tìm hiểu thêm về Sòng bạc là gì

Thứ sáu , 06-01-2017

TRUNG TÂM Y TẾ

 

Trưởng Trung tâm : Cô. TRANG THỊ XUÂN UYÊN

Điện thoại nội bộ: 103

 

           

    1.      Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tácbảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên, nhà giáo, cán bộ và nhân viên nhà trường.

2.      Nhiệm vụ

-           Xây dựng nội dung và kinh phí hoạt động của Trung tâm Y tế cho từng năm học, từng khóa học;

-           Công tác y tế, kiểm tra vệ sinh công nghiệp, mua thuốc, cấp phát thuốc;

-           Tổ chức thực hiện công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe cho CB-VC-N và HSSV nhà trường, cụ thể:

  •      Công tác sức khoẻ, dân số kế hoạch hoá gia đình, bảo hiểm thân thể;
  •      Công tác bảo hộ lao động, phòng chống độc hại;
  •      Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng năm và phân loại sức khỏe;
  •      Quản lý và lưu hồ sơ sức khỏe;
  •      Sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh theo phân tuyến kỹ thuật, chăm sóc sức khỏe ban đầu, cấp thuốc thông thường; chuyển bệnh nhân lên cơ sở y tế tuyến trên trong những trường hợp cần thiết;
  •      Tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khỏe; phối hợp với phòng Công tác Chính trị – Học sinh Sinh viên và Trường THPT vận động HSSV tham gia BHYT, tham mưu cho Hiệu trưởng về các hợp đồng BHYT của CB-VC-N và HSSV;
  •      Tổ chức thực hiện vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống các bệnh dịch, bệnh, tật học đường, kiểm tra thường xuyên để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống HIV và AIDS, các bệnh xã hội và các hoạt động khác về y tế trường học;
  •      Phối hợp với cơ sở y tế tại địa phương, ngành liên quan trong việc triển khai, thực hiện các hoạt động y tế trường học và các hoạt động y tế khác;
  •      Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, đoàn thể trong trường thực hiện công tác y tế trường học; xây dựng môi trường trường học lành mạnh, an toàn, văn minh;
  •      Thực hiện sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả triển khai công tác y tế trường học theo quy định.

       -           Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.