Tìm hiểu thêm về Sòng bạc là gì

Thứ hai , 09-01-2017

ĐỀ TÀI CẤP SỞ

Thông báo

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ SƠ TUYỂN ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA Sòng bạc là gì NĂM 2015

- Căn cứ Quyết định số 3187/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2007 của UBNDTP về việc ban hành Quy chế quản lý các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ TP.Hồ Chí Minh;

- Căn cứ định hướng Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ TP.Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015;

- Căn cứ mục tiêu và nội dung đề xuất của Ban chủ nhiệm các chương trình Khoa học – Công nghệ TP.Hồ Chí Minh nhằm triển khai kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2015,

- Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh xin giới thiệu mục tiêu và nội dung tập trung ưu tiên cho kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2015 theo các lĩnh vực chủ yếu sau đây và các quy định các điều kiện cho cá nhân và tổ chức tham gia sơ tuyển đề tài, dự án. Các nội dung đặt hàng nghiên cứu khoa học và công nghệ sẽ được thông báo sau.

           Mục tiêu và nội dung của các chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2015 (Phụ lục 1 đính kèm).

           Các quy định, điều kiện tham gia sơ tuyển đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ (Phụ lục 2 đính kèm).

           Các mẫu biểu của hồ sơ đăng ký tham gia sơ tuyển đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ (Phụ lục 3 đính kèm).

           Số lượng hồ sơ đăng ký: mỗi bộ gồm 01 bản gốc, 11 bản sao và  01 CD.

           Thời hạn nhận hồ sơ sơ tuyển: đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2014.

            Mọi thông tin, chi tiết  xin vui lòng liên hệ phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và công nghệ:

           1. Ông Nguyễn Kỳ Phùng : Trưởng phòng Quản lý Khoa học, điện thoại: 39325901 

         2. Ông Phạm Văn Xu: Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học, điện thoại: 39325809

             Website: .

THÔNG BÁO: SƠ TUYỂN DỰ ÁN CHƯƠNG TRÌNH ROBOT NĂM 2015 CỦA Sòng bạc là gì

- Căn cứ Quyết định số 3187/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế quản lý các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thành phố Hồ Chí Minh;

- Căn cứ vào định hướng Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ TP. HCM giai đoạn 2011-2015;

- Căn cứ mục tiêu và nội dung đề xuất của Ban chủ nhiệm chương trình nhằm triển khai kế hoạch Khoa học - Công nghệ năm 2015 của chương trình Chế tạo Robot Công nghiệp – gọi tắt là Chương trình Robot.

- Sở Khoa học và Công nghệ thành phố xin giới thiệu mục tiêu, nội dung và các quy định, các điều kiện cho các cá nhân, tổ chức tham gia sơ tuyển đề tài Chương trình Robot như sau: Tải về 

Biểu mẫu

 1. Phiếu đăng ký đề tài, dự án KH&CN sơ tuyển năm 2014 - Tải về
  2. Lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài - Tải về
  3. Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài - Tải về
  4. Mẫu Thuyết minh đề tài NCKH - Tải về
  5. Mẫu Lý lịch Khoa học của Chủ nhiệm đề tài - Tải về
  6. Mẫu Lý lịch Khoa học của Cộng tác viên - Tải về
  7. Mẫu Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm - Tải về
  8. Mẫu Báo cáo Giám định/Nghiệm thu đề tài NCKH - Tải về
  9. Phiếu khảo sát thông tin - Tải về
  10. Phiếu đăng ký kết quả NCKH - Tải về
  11. Biên bản thanh lý hợp đồng NCKH - Tải về
  12. Hướng dẫn kinh phí thực hiện đề tài, dự án (theo Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN) - Tải về
  13. Hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án (theo Thông tư 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN ngày 04/10/2006) - Tải về
  14. Đơn đăng ký hoạt động KH&CN ( Một số điểm lưu ý khi đăng kýMục lục hồ sơ) - Tải về
  15. Danh sách nhân lực khoa học - Tải về
  16. Sơ yếu lý lịch - Tải về
  17. Lý lịch khoa học - Tải về
  18. Phiếu tổng hợp hồ sơ đăng ký hoạt động của các tổ chức KH&CN - Tải về
  19. Điều lệ hoạt động - Tải về
  20. Hợp đồng lao động - Tải về
  21. Đơn đề nghị tham gia công tác kiêm nhiệm tại tổ chức KHCN - Tải về
  22. Hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ( Mục lục hồ sơ chi nhánh) - Tải về
  23. Mẫu báo cáo hoạt động KH&CN - Tải về

            24. Mẫu báo cáo đề tài cấp trường cho Sở KH&CN - Tải về