Tìm hiểu thêm về Sòng bạc là gì

Thứ tư , 04-01-2017

PHÒNG THANH TRA GIÁO DỤC - CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

 

Thầy LÊ XUÂN THIỆN

TRƯỞNG PHÒNG 

Điện thoại cố định: 028 - 38116847 - Nội bộ: 345, 346

   
 

Thầy HỒ MINH LỢI

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

   
 

 Thầy NGUYỄN NGỌC HIỆP

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

  


         1. Chức năng

-       Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác chính trị tư tưởng và công tác quản lý HSSV của các hệ đào tạo trong nhà trường;

-     Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác quản lý HSSV;

-        Tổ chức các hoạt động đa dạng nhằm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của nhà trường và phục vụ quyền lợi chính đáng của HSSV.

2.   Nhiệm vụ

-            Báo cáo nhận xét tình hình HSSV hàng tháng, quý, năm trình Hiệu trưởng;

-      Quản lý công tác trật tự an ninh học đường trong khuôn viên nhà trường liên quan đến HSSV.

2.1.  Công tác chính trị:

-        Tổ chức triển khai các đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt công dân, học tập nghị quyết, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, giảng viên và HSSV trong trường theo chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu;

-         Tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và những chủ trương, nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường đến toàn thể HSSV;

-      Theo dõi, nắm bắt diễn biến tư tưởng của HSSV, đề xuất với Hiệu trưởng có biện pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp và kịp thời; thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường cho HSSV;

-        Tổ chức các buổi nói chuyện thời sự cho HSSV nhằm nâng cao giác ngộ về chính trị, ngăn chặn ảnh hưởng của văn hóa đồi trụy, tệ nạn xã hội;

-       Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên và những đơn vị có liên quan tổ chức giáo dục kỹ năng cho HSSV: Kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, việc làm, kỹ năng giao tiếp….

2.2.    Công tác sinh viên:

             a.  Công tác hành chính đối với HSSV

-         Quản lý danh sách, hồ sơ HSSV và thống kê số liệu HSSV để báo cáo;

-        Tiến hành mọi thủ tục cần thiết cho việc tiếp nhận sinh viên trúng tuyển vào Trường sau các kỳ Sòng bạc là gì hàng năm. Chỉ định ban cán sự lớp tạm thời. Liên hệ để xử lý những trường hợp HSSV không đủ các điều kiện và các thủ tục, hồ sơ vào trường. Cấp thẻ HSSV, quản lý hồ sơ của HSSV theo phân cấp. Cập nhật và quản lý dữ liệu hồ sơ, các quyết định (khen thưởng, kỷ luật, xử lý học tập) của Trường có liên quan đến HSSV, lý lịch HSSV, đáp ứng yêu cầu tra cứu, xác minh của các khoa và các đơn vị chức năng liên quan. Trực tiếp quản lý HSSV. Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân” vào đầu mỗi năm học cho HSSV;

-         Giải quyết các thủ tục hành chính cho: HSSV tốt nghiệp, HSSV bị thi hành kỷ luật ở mức đình chỉ học tập, buộc thôi học trả về địa phương trừ những trường hợp liên quan đến kết quả học tập. Thực hiện việc xác nhận, chứng thực các loại giấy tờ liên quan đến HSSV (trừ kết quả học tập);

-          Phối hợp với các đơn vị có liên quan để tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho HSSV;

-      Tiếp nhận và quản lý lưu học sinh nước ngoài đến học tập tại trường theo "Quy chế tiếp nhận và quản lý lưu học sinh nước ngoài đến học tập tại Việt Nam".

b.   Công tác tổ chức, quản lý hoạt động học tập và rèn luyện của HSSV

-           Giải quyết hoặc kiến nghị với Nhà trường những thắc mắc, khiếu nại về kết quả rèn luyện và chế độ chính sách của HSSV. Tổ chức đối thoại giữa Hiệu trưởng và HSSV mỗi năm một lần vào học kỳ 3;

-           Theo dõi, thường xuyên điểm danh nhằm đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của HSSV; phân loại, xếp loại HSSV cuối mỗi học kỳ hoặc năm học, khoá học; tổ chức thi đua, khen thưởng cho tập thể và cá nhân HSSV đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; xử lý kỷ luật đối với HSSV vi phạm quy chế, nội quy;

-           Là ủy viên thường trực kiêm thư ký Hội đồng khen thưởng, kỷ luật HSSV, Hội đồng đánh giá rèn luyện của HSSV; Ủy viên Hội đồng xử lý học tập và công nhận tốt nghiệp;

-           Tập hợp và đề nghị Nhà trường khen thưởng, kỷ luật HSSV theo quy định hiện hành;

-           Phối hợp phòng Kế hoạch – Tài chính trong thực hiện việc thu học phí, xử lý những HSSV không đóng học phí đầy đủ theo quy định (Thực hiện theo quy chế phối hợp);

-           Phối hợp phòng Sòng bạc là gì – Đào tạo thực hiện xét cấp học bổng khuyến khích học tập và rèn luyện cho HSSV ở từng học kỳ theo quy định (Thực hiện theo quy chế phối hợp);

-           Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, thi HSSV giỏi, Olympic các môn học, thi sáng tạo tài năng trẻ và các hoạt động khuyến khích học tập khác;

-           Tập hợp và đề xuất Hiệu trưởng xét trợ cấp, miễn giảm học phí cho HSSV theo quy định hiện hành. Phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp nhận và phân phối học bổng tài trợ cho HSSV từ các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Làm thủ tục cho HSSV vay vốn ngân hàng phục vụ học tập theo quy định;

-           Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước quy định đối với HSSV về học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và các chế độ khác có liên quan đến HSSV. Tạo điều kiện giúp đỡ HSSV tàn tật, khuyết tật, HSSV diện chính sách, HSSV có hoàn cảnh khó khăn;

-           Xét chọn và cấp học phí cho HSSV nghèo hiếu học, xét chọn HSSV vùng sâu, vùng xa, khó khăn đề nghị miễn giảm học phí;

-           Quản lý toàn diện dữ liệu thông tin cựu HSSV, đề xuất sự hỗ trợ từ phía cựu HSSV cho các hoạt động liên quan đến công tác sinh viên của Trường;

-           Tiếp đón phụ huynh HSSV, thông báo đến phụ huynh về những HSSV cá biệt;

-           Phối hợp với trung tâm Quan hệ doanh nghiệp thường xuyên tổ chức hội chợ việc làm, giới thiệu và giúp đỡ HSSV tìm việc làm.

c.   Công tác HSSV nội, ngoại trú

-           Tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý HSSV nội trú, ngoại trú theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

-           Chủ trì việc quản lý HSSV nội, ngoại trú, phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác HSSV nội, ngoại trú (theo quy chế phối hợp); xử lý các trường hợp vi phạm do Hiệu trưởng phân cấp; lập hệ thống thông tin quản lý HSSV nội, ngoại trú; phối hợp với các đơn vị có liên quan trực tiếp giải quyết các trường hợp HSSV bị ốm đau, tai nạn, rủi ro.

d.  Công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học

-           Phối hợp với đơn vị chức năng trực thuộc trường và Công an địa phương xây dựng kế hoạch và thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự trường học; giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến HSSV;

-           Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS và các hoạt động khác có liên quan đến HSSV; hướng dẫn HSSV chấp hành pháp luật và nội quy, quy chế;

-           Phối hợp xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, đảm bảo an toàn cho các hoạt động học tập, rèn luyện của HSSV, phối hợp với các cơ quan chức năng ngăn chặn việc kích động, lôi kéo HSSV tham gia các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, tham gia các tệ nạn xã hội, truyền đạo trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật.

e.  Công tác Y tế, thể thao

-           Phối hợp với trạm Y tế tổ chức thực hiện công tác y tế trường học; tổ chức khám sức khoẻ cho HSSV khi nhập học; chăm sóc, phòng chống dịch, bệnh và khám sức khoẻ định kỳ cho HSSV trong thời gian học tập theo quy định; giải quyết những trường hợp không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ để học tập;

-           Phối hợp với các đơn vị có liên quan tạo điều kiện cơ sở vật chất và tổ chức cho HSSV luyện tập, tham gia các hoạt động thể dục, thể thao.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.   

       2.3.  Công tác thanh tra giáo dục:

          -       Quản lý hoạt động thanh tra giáo dục trong toàn trường;

          -       Điểm danh, chấm công giờ dạy của GV theo thời khoá biểu;

          -       Phối hợp quản lý lịch báo giảng, thống kê giờ thực dạy của giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng phục vụ tính khối lượng công tác của giảng viên;

          -     Giữ gìn nề nếp kỷ cương trong giảng dạy của CB-GV và giờ giấc làm việc của CB-NV, điểm danh CBGVNV tham dự các cuộc họp, tập huấn chung toàn trường;

           -       Phối hợp với phòng Sòng bạc là gì – Đào tạo theo dõi công tác Cố vấn học tập, Giáo viên chủ nhiệm;

           -       Báo cáo nhận xét tình hình giáo viên hàng tháng, quý, năm trình Hiệu trưởng.

         2.4.  Công tác thanh tra nội bộ:

           -       Thực hiện thanh tra, kiểm tra nội bộ, giám sát các hoạt động của Trường trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của ngành giáo dục và của Nhà trường; Nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác thanh tra nội bộ;

           -       Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch về công tác thanh tra nội bộ của Trường theo năm học; thực hiện các công tác thanh tra nội bộ, pháp chế của nhà trường theo quy định hiện hành và đề xuất giải quyết các vụ việc khi có dấu hiệu vi phạm;

           -       Tham mưu và giúp Hiệu trưởng giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của CB-VC-NLĐ và nhân dân liên quan đến hoạt động của nhà trường theo quy định hiện hành.