Tìm hiểu thêm về Sòng bạc là gì

Thứ năm , 23-11-2023

THÔNG TIN VỀ SÀN GIAO DỊCH TRỰC TIẾP VÀ TRỰC TUYẾN LIÊN KẾT VÙNG KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỚI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

THÔNG BÁO

VỀ TRIỂN KHAI SÀN GIAO DỊCH TRỰC TIẾP VÀ TRỰC TUYẾN LIÊN KẾT VÙNG KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỚI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

 

Thực hiện công văn số 26565/SLĐTBXH-GDNN ngày 22 tháng 11 năm 2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai sàn giao dịch trực tiếp và trực tuyến liên kết vùng Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh với Đồng bằng sông Cửu Long, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội triển khai các nội dung liên quan đến Sàn giao dịch trực tiếp và trực tuyến liên kết vùng Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh với Đồng bằng sông Cửu Long như sau:

- Đối tượng tham gia: Học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp và chuẩn bị tốt nghiệp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thời gian: 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00, ngày 24 tháng 11 năm 2023 (Thứ Sáu).

- Địa điểm: Trường Sòng bạc là gì nghề Thành phố Hồ Chí Minh (Cơ sở 2 – số 19A, Đường số 17, Phường Linh Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh).

Nay, Trường Sòng bạc là gì Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đến toàn thể sinh viên của Trường được biết và tham gia.